Sandra H. Very responsive
Tutoring near Epping, Sydney, NSW & Hurstville, Sydney, NSW & Strathfield, Sydney, NSW & Parramatta, Sydney, NSW & Sydney, Sydney, NSW


About

๐Ÿญ๐˜€๐˜ ๐—ถ๐—ป ๐—–๐—ต๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜† | ๐— ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป | ๐Ÿญ๐˜€๐˜ ๐—ถ๐—ป ๐—˜๐˜…๐˜ ๐Ÿญ ๐— ๐—ฎ๐˜๐—ต๐˜€ | ๐Ÿญ๐˜€๐˜ ๐—ถ๐—ป ๐—˜๐˜…๐˜ ๐Ÿฎ ๐— ๐—ฎ๐˜๐—ต๐˜€ | ๐Ÿต๐Ÿต.๐Ÿด๐Ÿฌ | $๐Ÿฐ๐Ÿฑ/๐—ต๐—ฟ | Students have achieved 99.95โ€™s, and state rank marks in maths, physics and chemistry by studying with the state rankers in maths and science Iโ€™m working with. ____________________________ โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Ž โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€๐ŸŸข ๐—ฆ๐˜‚๐—บ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜†: โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โœ”๏ธ 1st in Meriden Chemistry โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โœ”๏ธ 1st in Meriden Ext 1 Maths โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โœ”๏ธ 1st in Meriden Ext 2 Maths โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โœ”๏ธ ATAR: 99.80 โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โœ”๏ธ Jade Yang with tutorgum moved from 49 -> 91 HSC Chemistry โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โœ”๏ธ I offer small group lessons (5-10 people) ๐ŸŸก Chemistry Classes Available โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Ž๐ŸŸก $45/hr for Year 11 Chem (Sunday 7-9 PM) ๐Ÿ”ด ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜ โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž ๐Ÿ“Œ Contact me via the button, or google ๐˜๐˜‚๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐˜‚๐—บ โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž ๐Ÿ“Œ Fast response - 5 minutes, at most 12 hours! Last updated: March 5th _____________________________ Hello, Iโ€™m Sandra He! I graduated from Meriden (Strathfield) in 2022, ranking 1st for Maths Extension 1, 1st for Maths Extension 2 and 1st for Chemistry. Along with the state rankers in maths and science Iโ€™m working with, students have achieved 99.95โ€™s, and state rank marks in maths, physics and chemistry. But I was not always excelling. ****************************** ๐ŸŒ• ๐—œ ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฑ ๐—ถ๐˜ ๐—ฎ๐˜€ ๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ ๐—ฎ๐˜€ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐—ฑ๐—ผ ****************************** Chemistry wasnโ€™t always easy. There were a lot new concepts, like intermolecular forces in module 1, that didnโ€™t really resemble junior science. \ I didnโ€™t have a solid understanding from the start about why things were or how to link concepts, so I know how overwhelming it can be trying to fill in those gaps. If youโ€™re needing some extra help with chemistry, Iโ€™d love to be able to share my knowledge and strategies with you. ****************************** ๐ŸŒ• ๐—ฃ๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐—ฆ๐˜‚๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐˜€ ****************************** Amongst the state rankers in maths and science Iโ€™m working with, excellent results have been achieved: ๐Ÿ“ [Eric Vuong, James Ruse 2020], moved from 75 in Physics Trials to 94 in HSC in just 2.5 months with me. ๐Ÿ“ [Jade Yang, Meriden 2021] moved from 49% in Year 11 Exams to 91 in HSC Chemistry. ๐Ÿ“ [Sathmi Ranasinghe, James Ruse 2021], moved got 97 in Physics with 99.75 ATAR. ๐Ÿ“ [Josh Taleb, Sydney Grammar 2021], moved from 64% in Year 11 Phys to 97 in HSC, 98.8 ATAR. ๐Ÿ“ [Kirsten Chu, Meriden 2021], moved from a 56% in Chem Trials to 91 in HSC You can find more stories if you google tutorgum ****************************** ๐ŸŒ• ๐—›๐—ผ๐˜„ ๐˜๐—ผ ๐—ด๐—ผ ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐—ข๐—ž ๐˜๐—ผ ๐Ÿญ๐˜€๐˜ ****************************** โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž ๐Ÿ”ด ๐—œ ๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ป๐˜ ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ต ๐—ฑ๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—น๐˜†. Difference 1: When learning, I put in extra effort to understand why a formula is true, where is it applied, why it is so important for questions. Now when teaching, I show the meaning and the motivation behind concepts, which helps students โ€œgetโ€ them on a deeper level and thus be able to answer harder questions in exams. Difference 2: I was going through content too quickly, which meant I had a lot of misunderstanding. Once I forced myself to precisely think about how each step or conclusion was connected, the concepts began to โ€œclickโ€ and my marks climbed. I teach in the same way โ€“ helping you boost your marks too! โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž ๐Ÿ”ด ๐Ÿญ-๐Ÿญ ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜ ๐—ฎ๐˜ ๐—ฎ๐—ป๐˜†๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ. You will also be able to get my help whenever you require, including via text, email or even dedicated 1-on-1 time outside of class. Being able to reach out for help when I was unsure about a topic, or revising for an exam, made a huge difference in my confidence and ultimately, performance. โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž ๐Ÿ”ด ๐Ÿณ,๐Ÿฑ๐Ÿฎ๐Ÿฌ ๐—˜๐˜…๐—ฎ๐—บ ๐˜€๐˜๐˜†๐—น๐—ฒ๐—ฑ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€. Seeing ideas put into action was often the โ€˜lightbulbโ€™ moment for me, where I was able to understand how a formula is used. In class, my exam styled practice questions transform concepts from abstract to concrete. It turns a random formula to something you can remember and know where to use. Every week youโ€™ll also be getting cherry picked, exam styled questions as homework! Because theyโ€™re hard, they will push you to beyond your current ability, helping you to tackle difficult exams. โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž ๐Ÿ”ด ๐—œ ๐˜๐—ฒ๐—ฎ๐—ฐ๐—ต ๐˜€๐˜๐˜‚๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜€ ๐—ฒ๐˜…๐—ฎ๐—บ ๐˜€๐—ธ๐—ถ๐—น๐—น๐˜€. This means you won't lose marks to silly mistakes, you will finish exams and have time to check, and you will know how to answer the questions at the end of the paper. I'll also refine your responses to practice exams and assignments! ****************************** ๐ŸŒ• ๐—–๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐˜€๐—ฒ ๐——๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—น๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ป๐—ด: ****************************** I offer small group tutoring (around 5 students). However, I know that you have your own questions and needs. If you have questionsโ€“ youโ€™re free to ask during class but also after class! I will spend time with you 1-1 addressing any questions or doubts about the content we covered, homework or upcoming exams and assignments. Even spending 1 hour outside of class is no problem at all. If you have any questions during the week, you can just text me, email me or arrange a quick meeting - itโ€™s all included! Iโ€™m here to help you do your best. Not sure? First lesson is only charged if you like it โ€“ free otherwise. Thereโ€™s no risk to have a try! โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž $45/hr for Year 11 โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž ๐Ÿงฎ Year 11 3U Maths [Class of 2024] (Sunday 10AM โ€“ 12PM) Be quick - spots can fill up within 1 week of announcement! ****************************** ๐Ÿ”ด ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐Ÿ”ด ****************************** If you are interested in my Maths classes, please shoot me a message via the button or google Tutorgum! ๐—™๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฒ! ๐—š๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—น๐—น๐˜† ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต๐—ถ๐—ป ๐Ÿฑ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€, at most 12 hours! โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž ****************************** ๐ŸŒ• ๐—–๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—น๐˜€: ****************************** โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž - 1st in Meriden 3U Maths โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž - 1st in Meriden 4U Maths โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž - 1st in Meriden Chemistry โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž - Biology Olympiad Summer School โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž - 97 in 3U Maths โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž - 96 in 4U Maths โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž - 96 in Chemistry โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž - 93 in English Advanced โ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž โ€Žโ€โ€โ€Ž - 93 in Latin Continuers!

Education

Year 12 completed in 2022.
Mark achieved: 99.80.
Currently studying Doctor of Medicine at The University of New South Wales.

Reviews

Character references